Disclaimer

QSX Insurance besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele geleden schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze website. Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De informatie op deze website mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid worden. Onder voorbehoud juistheid aangeboden teksten: Wij streven naar een foutloze weergave van informatie en prijzen, mochten er toch onjuistheden optreden, tijdens bestellingen of tijdens de informatie verstrekking kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde informatie verstrekt op de website aan te passen zonder voorafgaande meldingen.

Deventer, juli 2022